Minősítési módszerünk

A közösség erősítése érdekében a Bridge Budapest új rendszert vezet be, melynek lényege, hogy az önértékelő teszten túl egy magasabb szintű minősítést is van lehetősége megszerezni tagjainknak. A minősítési rendszer hozzájárul ahhoz, hogy növeljük a bizalmat a cégek között, fejlődjön a tagok közötti együttműködés és így partnereik és ügyfeleik felé a minősítést piaci értékké is át tudják fordítani.

A módszer

A minősítési rendszer segítségével a cégek egy átlátható rendszerben objektív kritériumok alapján tudják felismerni és kiválasztani azokat az üzleti partnereket, akik hasonló üzleti kultúrát követnek, illetve információ a munkavállalók számára a munkahely értékvilágáról. A rendszer ezen felül lehetőséget biztosít arra is, hogy közösségünk tagjai egymástól tanuljanak, egymás jó példáit megismerjék és ezen keresztül megerősödjenek.

Minősítési rendszerünket az OPTEN-nel közösen dolgoztuk ki. A minősítési rendszer közgazdászok által elismert cégminősítési módszertanon alapul, mely a magyar piac sajátosságai és a legfrissebb pénzügyi adatok mellett a cégjegyzéki és a különböző pozitív-negatív információkat (pl. köztartozásmentes adózó, végrehajtás) is figyelembe véve alakult ki. A modell ezáltal több száz változó alapján a főtevékenységet is figyelembe véve értékeli a cégeket korszerű adatbányászati algoritmusok használatával. A matematikai modellen túl, a nyilvánosan elérhető forrásokból nehezebben hozzáférhető területekhez, meglévő minősítések, elismerések, tagságok és belső dokumentumok összegyűjtését is számításba vesszük a minősítési folyamat során.

Vállalható Üzleti Szereplőnek lenni egy üzleti magatartás, nem tökéletességről és makulátlanságról szól, hanem egy törekvésről, és fejlődési folyamatról, amely fókuszában az alábbi értékek és elvek állnak: Manifesztó. Minősítési rendszerünk is ezt a fejlődési folyamatot támogatja.

A folyamat első lépéseként kérjük, hogy – ha eddig nem töltötted ki – töltsd ki az önértékelő tesztet. Akik az önbevalláson alapuló teszten 80% felett teljesítettek, megkaphatják a Vállalható Üzleti szereplő címet. Azok a cégek, akik ezt már kitöltötték, kérhetik a Minősített vagy a Jópélda minősítést honlapunkon keresztül, illetve jelentkezhetnek Nagykövetnek.


Amennyiben Vállalható Üzleti Szereplővé válás (bármelyik szintjén) után valaki politikai szerepet vállal vagy cége nyertes közbeszerzési eljárás során árbevételéhez képest aránytalanságot mutat, az átmenetileg felfüggesztésre kerülhet, illetve jogosulttá teszi az Egyesületet arra, hogy a helyzet tisztázásáig felfüggessze a részvételét a közösségben. Egyesület nem köteles indokolni ezen lépését.

Kategóriák

A Vállalható Üzleti Szereplő minősítési rendszerben négy kategóriát különböztetünk meg, melyekhez különböző nyilvános felületeken használható embléma jár:

1. Vállalható Üzleti Szereplő

Már kitöltötték vagy kitöltik az önértékelési tesztet, és elérnek legalább 80%-ot.

2. Jópélda Üzleti Szereplő

Bármely vizsgált területen jó példaként szolgálnak mások számára, amit írásos formában megoszthatóvá is tesznek a felületünkön.

3. Minősített Üzleti Szereplő

Megfelelnek az összes minősítési kritériumnak, Minősített tagként csatlakoznak a közösséghez.

4. Nagykövet

Minősített Üzleti Szereplő válhat nagykövetté. A Nagykövet kiemelt helyet foglal el a minősítési rendszerben és a kezdeményezés kommunikációs aktivitásaiban. Az ügy hírvivője, üzleti történetét és tapasztalatait szívesen megosztja a nyilvánossággal, és segít felkészíteni másokat is erre a szerepre, továbbá elköteleződésével a Bridge Budapest támogatójává is válik.

Hírlevél feliratkozás

Ezt az űrlapot reCAPTCHA védi, a Google Adatvédelmi irányelvei és Általános Szerződési Feltételei az irányadóak.

Értékvezérelt vezetők

Téged mi vezérel döntéseidben? Mondd el itt, és csatlakozz!