Minősítési módszerünk

A közösség erősítése érdekében a Bridge Budapest új rendszert vezet be, melynek lényege, hogy az önértékelő teszten túl egy magasabb szintű minősítést is van lehetősége megszerezni tagjainknak. A minősítési rendszer hozzájárul ahhoz, hogy növeljük a bizalmat a cégek között, fejlődjön a tagok közötti együttműködés és így partnereik és ügyfeleik felé a minősítést piaci értékké is át tudják fordítani.

A módszer

A minősítési rendszer segítségével a cégek egy átlátható rendszerben objektív kritériumok alapján tudják felismerni és kiválasztani azokat az üzleti partnereket, akik hasonló üzleti kultúrát követnek, illetve információ a munkavállalók számára a munkahely értékvilágáról. A rendszer ezen felül lehetőséget biztosít arra is, hogy közösségünk tagjai egymástól tanuljanak, egymás jó példáit megismerjék és ezen keresztül megerősödjenek.

Minősítési rendszerünket az OPTEN-nel közösen dolgoztuk ki. A minősítési rendszer közgazdászok által elismert cégminősítési módszertanon alapul, mely a magyar piac sajátosságai és a legfrissebb pénzügyi adatok mellett a cégjegyzéki és a különböző pozitív-negatív információkat (pl. köztartozásmentes adózó, végrehajtás) is figyelembe véve alakult ki. A modell ezáltal több száz változó alapján a főtevékenységet is figyelembe véve értékeli a cégeket korszerű adatbányászati algoritmusok használatával. A matematikai modellen túl, a nyilvánosan elérhető forrásokból nehezebben hozzáférhető területekhez, meglévő minősítések, elismerések, tagságok és belső dokumentumok összegyűjtését is számításba vesszük a minősítési folyamat során.

Vállalható Üzleti Szereplőnek lenni egy üzleti magatartás, nem tökéletességről és makulátlanságról szól, hanem egy törekvésről, és fejlődési folyamatról, amely fókuszában az alábbi értékek és elvek állnak: Manifesztó. Minősítési rendszerünk is ezt a fejlődési folyamatot támogatja.

A folyamat első lépéseként kérjük, hogy – ha eddig nem töltötted ki – töltsd ki az önértékelő tesztet. Akik az önbevalláson alapuló teszten 80% felett teljesítettek, megkaphatják a Vállalható Üzleti szereplő címet. Azok a cégek, akik ezt már kitöltötték, kérhetik a Minősített vagy a Jópélda minősítést honlapunkon keresztül, illetve jelentkezhetnek Nagykövetnek.

Kategóriák

A Vállalható Üzleti Szereplő minősítési rendszerben négy kategóriát különböztetünk meg, melyekhez különböző nyilvános felületeken használható embléma jár:

1. Vállalható Üzleti Szereplő

Már kitöltötték vagy kitöltik az önértékelési tesztet, és elérnek legalább 80%-ot.

2. Jópélda Üzleti Szereplő

Bármely vizsgált területen jó példaként szolgálnak mások számára, amit írásos formában megoszthatóvá is tesznek a felületünkön.

3. Minősített Üzleti Szereplő

Megfelelnek az összes minősítési kritériumnak, Minősített tagként csatlakoznak a közösséghez.

4. Nagykövet

Minősített Üzleti Szereplő válhat nagykövetté. A Nagykövet kiemelt helyet foglal el a minősítési rendszerben és a kezdeményezés kommunikációs aktivitásaiban. Az ügy hírvivője, üzleti történetét és tapasztalatait szívesen megosztja a nyilvánossággal, és segít felkészíteni másokat is erre a szerepre, továbbá elköteleződésével a Bridge Budapest támogatójává is válik.

Hírlevél feliratkozás

Értékvezérelt vezetők

Téged mi vezérel döntéseidben? Mondd el itt, és csatlakozz!